Minea - Máj // Menaion - May


7. 5. // Znamenie kríža // The sign of the cross (Konst. and Helene)
21. 5. // Konstantinos + Helene
24. 5. // Symeon na Divňij Hori
IRMOLOGION