Minea - Október // Menaion - October


1. 10. // Anania + Pokrov presv. Bohorodicy
2. 10. // Kyprian + Justina
3. 10. // Dionysios Areopagita
6. 10. // apostol Thoma
7. 10. // Sergios + Bakchos
13. 10. // Karpos + Papylas
14. 10. // Nazarios + Gervasios + Protasios + Kelsios
16. 10. // Longin
18. 10. // apostol Luka
20. 10. // Artemios
21. 10. // Hilarion
23. 10. // apostol Iakov
24. 10. // Arethas
26. 10. // Dimitrij
30. 10. // Zinovij + Zinovija
IRMOLOGION